Vi behöver er

På BBC börjar journalisterna nu prata naturligt (med läkarna), om vilka som måste få företräde till livet. Vilka som måste väljas ut för att vårdas – och vilka som måste väljas ut för att dö.

Man pratar om en skala från 1–7. Där sju betyder sämst chanser att överleva, vilket betyder att man inte bör lägga insatserna eller ventilationsutrustningarna på dessa.

I Sverige kommer vi snart att ställas inför samma val (och gör till viss del redan).

Illegala migranter – unga män – även kriminella, från mellanöstern och nordafrika (vi pratar om över 100.000 personer), men med rätt till full vård, kommer i Sverige att gå före i kön till överlevnad, när de ställs mot gamla svenskar (som har betalt världens högsta skatter genom hela livet).

Så är det.

Det är detta som begreppet “att ställa grupp mot grupp” betyder. Även för alla de gamla svenskar som röstat på partier som förespråkat massmigration och fri vård till illegala migranter. Nu kommer många av dem att dö.

För politikerna och journalisterna som står bakom massmigrationens genomförande spelar det inte så stor roll. De har alla så mycket pengar (genom de skattefinansierade arvoden och löner de höjt för sig själva för varje år genom decennier), att de kan finansiera privat sjukvård och egna respiratorer.

Men för det äldre svenska folket ser det illa ut just nu (minns förmögna massmigrationsförespråkaren och advokatsamfundets fd ordförande Anne Rambergs hint till de gamla svenskarna: “Humanismen kräver att man får göra avkall på sin välfärd”).

Mitt råd är: Håll er friska och isolerade! Ät massor av C-vitaminer och D-vitaminer. Överlev detta – vi behöver er när sveriges öde avgörs efter pandemin.