Hell Odin

Jag tänker ibland på mina förfäder, vikingarna. Ja, jag är stolt över min bakgrund och det folk jag härstammar från.

Det vi har märkt de senaste 30 åren i det offentliga Sverige är en allt större motvilja att prata om vikingarna. Om vårt förflutna. Motviljan har stegrats i samma takt som feminismen har tagit över den svenska offentligheten.

Men de senaste åren har feminismen skiftat fokus (kanske har man insett att det är omöjligt för ett folk att helt förneka dess historia). Och vikingarna har kommit upp till ytan igen i det offentliga medvetandet – genom en del populärkulturella produkter från i första hand Hollywood.

Det går inte längre att förneka skandinaviens ursprung.

Feminismens motattack mot detta erkännande (att Sverige har en kulturhistoria), har mynnat ut i tre spår, vilka vi har kunnat ta del av genom svenska feministiska medier de senaste 3–4 åren. Så här ser narrativen ut som sprids genom journalisterna (feminismens språkrör), idag.

1) Att det fanns kvinnliga vikingakrigare. Sköldmöer och krigarledare. Fokus läggs då aldrig på att dessa kvinnor kämpade sida vid sida med sina vikingabröder (vilket är sanningen) – utan att de på något sätt skulle vara kvinnliga vikingakrigare helt på egen hand (underförstått att de kanske kämpade mot sina manliga vikingabröder, lite som feminster gör idag). En mytspridning om ”feministiska”, kvinnliga krigare.

2) Att vikingarna egentligen var muslimer – eller blev muslimer – och tyckte om att vara muslimer.

3) Att vikingarna redan för 1000 år sedan kunde förutspå den “katastrof” när det gäller klimatet som Greta Thunberg idag förkunnar. BBC redogör till exempel i spekulativa dokumentärfilmer om att “mystiska runor” faktiskt “kan” ha förutsett den “kommande klimatkatstrofen”. Och så vidare.

————

Ja, jag tänker ibland på mina förfäder, vikingarna.

Jag placerar mina handflator över ansiktet och ber om ursäkt och förlåtelse. Sen reser jag mig upp och ställer mig rakryggat och lovar att göra allt jag kan för att få bort de syltryggade, sverigefientliga, infantila och lågbegåvade schismatiker som idag utgör Sveriges korrumperade politiska och mediala ledarskikt.

Min lojalitet är gentemot mina förfäder.

Hell Odin.