Orden, och döttrarna som betalar priset

[Krönika Samtiden]

Att göra om språket och ordens betydelse är ett vapen och en maktfaktor i kampen om “narrativet”, alltså verklighetsbeskrivningen.

Vi lever inte bara i ett informationskrig om yta, tolkning och täckning, utan om ordens själva grundbetydelse. Den mediala och politiska eliten har samkört dess semantiska förvrängning så länge nu att många inte längre förstår vad som diskuteras, även om man pratar samma språk. Att göra om språket och ordens betydelse är ett vapen och en maktfaktor i kampen om “narrativet”, alltså verklighetsbeskrivningen.

I Sverige har vi ju sedan länge vant oss vid denna strategi från makthavarna, om det så handlar om “lokalvårdare”, istället för städare, “klienter” för inlåsta brottslingar eller på senare år “brukare”, för äldre svenskar som vårdas. Även om det är enkelt att förstå vilken ideologisk agenda som styrt förändringen av språket har det för de flesta verkat ganska oviktigt och kanske oskyldigt.

Fortsätt läsa ”Orden, och döttrarna som betalar priset”