Hand i hand

Att intersektionell feminism (svensk statsfeminism), är en djupt rasistisk ideologi vet alla som är insatta.

I grund och botten handlar allting om att peka ut den ”vita mannen” (den svenska mannen), som roten till all ondska i världen.

Det är också därför feminismen och islamismen idag går hand i hand.

Det har aldrig handlat om att samexistera i fred eller att vara färgblinda och bortse från människors hudfärg i hur vi bedömer varandra.

Jag hoppas att fler snart förstår detta – att detta tankegods är statsunderstött i Sverige och att det lärs ut i våra universitet och skolor (redan från förskolan).

Låter det ofattbart – hantera att detta är verkligheten idag.

[Tillägg: Om man förstår intersektionell feminism (svensk statsfeminism), så förstår man också mekanismerna bakom politiken som ledde till massmigrationen.]