Längtan efter ett tillfrisknande

[Krönika Samtiden]

Jag ger mig in i tankeövningen att jämföra ett land med en människa. En nation med en individ. Finns det karaktärsdrag som går att uppmärksamma, egenskaper som kan ge parallella associationer?

Visst inser jag att det finns problem och begränsningar inbyggda i övningen, inte minst då ett land kan vara så mycket (med helt olika förutsättningar), och då en nationell samhällsgemenskap inte sällan är en sammansättning av både motsägelsefulla och komplicerade uttryck. Men även människor är komplexa och ibland paradoxala.

Fortsätt läsa ”Längtan efter ett tillfrisknande”